PCA uur in de schuur - Flawinne Yves

07.03.2019

Programma:

bewaarprincipes en aandachtspunten bewaarinfrastructuur: PCA

Toelichting bij de constructie: Beeuwsaert Construct

Toelichting bij de ventilatie: Omnivent

Kiemremming door foggen , alternatieven voor CIPC

 

adres: Altenaken 84 - 3320 Hoegaarden

 

met medewerking van Departement Landbouw en Visserij, Inagro, PCA en de Europese gemeenschap.